Responsive image

Što je TEREN?

TeRen aplikacija je namjenjena sportskim klubovima, udrugama, organizacijama, turističkim objektima i pojedinim subjektima koji vrše uslugu iznajmljivanja spotskih terena ili sličnih objekata.

Glavne značajke

Aplikacija pruža mogućnost upravljanja svakim aspektom koji se odnosi na iznajmljivane objekte uključujući:
 Ulaz u aplikaciju